[1]
B. Kontny, “Logboat Discovered in Lake Lubanowo, Western Pomerania”, Spraw. Arch., vol. 73, no. 2, Apr. 2021.