[1]
B. Wolska, „(Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim”, SA, t. 73, nr 2, paź. 2021.