Jarosz, P., and I. Mianowska. “The Corded Ware Culture Cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko Kultury Ceramiki Sznurowej W Krakowie-Mistrzejowicach”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 63, Jan. 2011, pp. 241-76, https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139.