Poręba, G. J., Z. Śnieszko, and P. Moska. “New Perspectives of Dating Prehistoric Soil Erosion in Loess Areas = Nowe Perspektywy Datowania Pradziejowej Erozji Gleb W Obszarach Lessowych”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 64, Jan. 2012, pp. 113-47, https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1154.