Kurpiewski, A., and M. Olszta-Bloch. “Excavation of a Wielbark Culture Cemetery at Gostkowo-Folsung = Wyniki Badań Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej W miejscowości Gostkowo-Folsung”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 64, Jan. 2012, pp. 311-4, https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1160.