Tunia, K., and M. Myszka. “Aus Dem 16. Und 17. Jh. Stammende Steinzeuggefäße Aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI I XVII-Wieczne Naczynia Kamionkowe Z Nowego Korczyna, Pow. Busko Zdrój”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 64, Jan. 2012, pp. 397-09, https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1162.