Libera, J., R. Dobrowolski, M. Szeliga, T. Wiśniewski, and P. W. Zagórski. “Flints in Glacigenic Sediments of the Chełm Hills, Eastern Poland. Prehistory and Geology = Krzemienie W Osadach Glacigenicznych Pagórów Chełmskich: Prahistoria — Geologia”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 66, Jan. 2014, pp. 57-82, https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1191.