Janiak, R., B. Januszewicz, B. Pisarek, J. Sikora, i J. Ziętek. „Bronze Bracelets Deposit from Niewierszyn by the Pilica River”. Sprawozdania Archeologiczne, t. 73, nr 2, kwiecień 2020, doi:10.23858/SA/73.2021.2.1717.