Witkowska, B., J. Czebreszuk, B. Gmińska-Nowak, T. Goslar, M. Szmyt, i T. Ważny. „The Cemetery of the Globular Amphora Culture Community in the Złota-Gajowizna Site in the Light of Radiocarbon Analysis and Dendrochronology”. Sprawozdania Archeologiczne, T. 72, nr 2, grudzień 2020, doi:10.23858/SA/72.2020.2.2116.