Przybyła , M., M. Podsiadło, and D. Stefański. “Prehistoric Defensive Structures in the Szreniawa Valley”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 71, Dec. 2019, pp. 303-39, doi:10.23858/SA71.2019.012.