Taras, H. „(Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna Epoka żelaza Na Terenie Polski południowo-Wschodniej – Dynamika Zmian I Relacje Kulturowe (The Early Iron Age in South-Eastern Poland – Dynamics of Changes and Cultural relations). Rzeszów 2019…”. Sprawozdania Archeologiczne, T. 72, nr 2, grudzień 2020, doi:10.23858/SA/72.2020.2.2302.