Wadyl, S., i J. Karczewski. „Touchstones from Early Medieval Chamber Graves in Ciepłe, Eastern Pomerania”. Sprawozdania Archeologiczne, t. 73, nr 2, marzec 2021, doi:10.23858/SA/73.2021.2.2669.