Kadrow, S., M. . Posselt, T. Saile, M. . Wąs, J. Abramów, and A. . Golański. “Culture Transformation in the Targowisko Microregion. Trends of Changes Among Danubian Farmers”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 73, no. 1, Oct. 2021, doi:10.23858/SA/73.2021.1.2684.