Kontny, B. „Logboat Discovered in Lake Lubanowo, Western Pomerania”. Sprawozdania Archeologiczne, t. 73, nr 2, kwiecień 2021, doi:10.23858/SA/73.2021.2.2704.