Wolska, B. „(Review) Joanna Zagórska-Telega, Obrządek Pogrzebowy ludności Kultury Przeworskiej nadliswarciańskiego Regionu Osadniczego W młodszym I późnym Okresie Rzymskim”. Sprawozdania Archeologiczne, t. 73, nr 2, październik 2021, doi:10.23858/SA/73.2021.2.2754.