Stempniak-Kusy, S., i A. Lasota-Kuś. „Burial of a Mounted Warrior With Ringknaufschwert-Type Sword from the Necropolis in Ostrów, Przemyśl District”. Sprawozdania Archeologiczne, t. 73, nr 2, październik 2021, doi:10.23858/SA/73.2021.2.2815.