Bobak, D., M. Łanczont, A. Nowak, P. Mroczek, M. Połtowicz-Bobak, and K. Standzikowski. “Eastern Periphery of the Magdalenian World. Wierzawice 31 Hunting Campsite (SE Poland)”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 74, no. 1, Dec. 2022, pp. 269-97, doi:10.23858/SA/74.2022.1.2913.