Żurkiewcz, D., J. Niebieszczański, J. Romaniszyn, and S. Teska. “First Earthen Long Barrows in Central Greater Poland: Results of Test Excavations in FBC Cemetery, Sobota, Site 52”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 74, no. 2, Dec. 2022, pp. 139-64, doi:10.23858/SA/74.2022.2.3141.