Janowski, A., K. Sojka, and E. Włodarczak. “In the Middle of Nowhere. Unique Sword Scabbard Chape from Niepołomice Forest”. Sprawozdania Archeologiczne, vol. 75, no. 2, Dec. 2023, pp. 371-82, doi:10.23858/SA/75.2023.2.3598.