Jarosz, Paweł, and Izabela Mianowska. “The Corded Ware Culture Cemetery in Kraków-Mistrzejowice = Cmentarzysko Kultury Ceramiki Sznurowej W Krakowie-Mistrzejowicach”. Sprawozdania Archeologiczne 63 (January 1, 2011): 241–276. Accessed February 26, 2024. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1139.