Włodarczak , Piotr. “(Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, Stanowisko 3. Późny Neolit Nad środkową Wartą (Mrowino, Site 3. Late Neolithic on the Middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne W Poznaniu. 568 Pp. + CD”. Sprawozdania Archeologiczne 71 (December 29, 2019): 473–477. Accessed April 13, 2024. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2188.