Taras, Halina. „(Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna Epoka żelaza Na Terenie Polski południowo-Wschodniej – Dynamika Zmian I Relacje Kulturowe (The Early Iron Age in South-Eastern Poland – Dynamics of Changes and Cultural relations). Rzeszów 2019…”. Sprawozdania Archeologiczne 72, no. 2 (grudzień 16, 2020). Udostępniono wrzesień 19, 2021. https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2302.