1.
Tunia K, Myszka M. Aus dem 16. und 17. Jh. stammende Steinzeuggefäße aus Nowy Korczyn, Kreis Busko Zdrój = XVI i XVII-wieczne naczynia kamionkowe z Nowego Korczyna, pow. Busko Zdrój. Spraw. Arch. [Internet]. 2012 Jan. 1 [cited 2023 Jun. 1];64:397-409. Available from: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1162