1.
Baron J. Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski, Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 1). Pękowice-Kraków 2001: Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil, Instytut Archeologii Uniw. Spraw. Arch. [Internet]. 2012 Jan. 1 [cited 2024 Jun. 13];64:645-471. Available from: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/1167