1.
Włodarczak P. (Review) M. Szmyt (ed.), Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą (Mrowino, site 3. Late Neolithic on the middle Warta). Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 22. Poznań 2018: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 568 pp. + CD . Spraw. Arch. [Internet]. 2019 Dec. 29 [cited 2024 Apr. 13];71:473-7. Available from: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2188