1.
Taras H. (Review) Katarzyna Trybała-Zawiślak, Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe (The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations). Rzeszów 2019…. SA [Internet]. 16 grudzień 2020 [cytowane 19 wrzesień 2021];72(2). Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/sa/article/view/2302