Wróć do szczegółów artykułu Jarosław Derlicki, Od społeczności lokalnej do mniejszości narodowej. Ludność polskiego pochodzenia w Mołdawii na początku XXI wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2020, ss. 290, fotografie.
Pobierz