Jarosław Derlicki, Od społeczności lokalnej do mniejszości narodowej. Ludność polskiego pochodzenia w Mołdawii na początku XXI wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2020, ss. 290, fotografie.

Abstrakt

Recenzja książki autorstwa Jarosława Derlickiego, Od społeczności lokalnej do mniejszości narodowej. Ludność polskiego pochodzenia w Mołdawii na początku XXI wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2020, ss. 290. 

https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2809
PDF

Bibliografia

-
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.