Kyunney Takasaeva (Künnej Takaahaj), Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha

Abstrakt

Kyunney Takasaeva (Künnej Takaahaj), Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020, ss. 306, fotografie.

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.015
PDF

Bibliografia

-