Recenzenci

rok 2023

Kamila Baraniecka-Olszewska, IAE PAN, Warszawa

Ewa Giermanowska, ISNS UW

Denys Gorbach, Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies, Paris

Jakub Grygar,  Institute of Sociological Studies, Charles University, Prague, Czech Republic

Agnieszka Halemba, IAE PAN, Warszawa

Adriana Helbig, Department of Music, University of Pittsburgh

Petko Christov, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Ignacy Jóźwiak, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa

Iwona Kaliszewska, IEiAK UW, Warszawa

Iwa Kołodziejska, IEiAK UW, Warszawa

Karolina Koziura, European University Institute, Italy

Agata Krasowska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Martin-Oleksandr Kysly, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Wojciech Lipiński, IEiAK UW, Warszawa

Daria Mattingly, Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics, University of Cambridge

Alicja Mroczkowska, ŻIH, Warszawa

Lech Mróz, IEiAK UW, Warszawa

Sławomir Sikora, IEiAK UW, Warszawa

Marta Studenna-Skrukwa, Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

Magdalena Zowczak, IEiAK UW, Warszawa

Oleg Yarosh, Aarhus Institute of Advanced Studies, Dennmark

 

rok 2022

Aleksandra Bartoszko

Adam Buczkowski

Giovanna Capponi

Roman Chymkowski

Olga Cielemecka

Karolina Dziubata

Karolina Echaust

Jan Frydrych

Ignacy Jóźwiak

Sebastian Latocha

Daniel Lende

Katarzyna Majbroda

Hanna Mamzer

Przemysław Nosal

Małgorzata Owczarska

Anna Romanowicz

Renata Siudak-Ambroziak

Łukasz Smyrski

Jakub Stępień

Małgorzata Sugiera

Justyna Tymieniecka-Suchanek

Jerzy S. Wasilewski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Anna Wieczorkiewicz

Ayur Zhanaev

rok 2021

Agata Bareja-Starzyńska, Wydział Orientalistyczny UW

Piotr Binder, IFIS PAN

Joanna Bierówka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Zuzanna Bogumił, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Zofia Boni, Institute of Anthropology and Ethnology, Adam Mickiewicz University in Poznań
Julia Buyskykh, Historical Institute, Ukrainian Academy of Sciences

Piotr Cichocki, IEiAK UW

Mariusz Finkielsztein, Instytut Socjologii, Collegium Civitas

Agnieszka Halemba, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Alina Kaczmarek-Subramanian, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Ewa Klekot, Instytut Nauk Humanistycznych, SWPS

Katarzyna Król, IFIS PAN

Paweł Poławski,

Małgorzata Rajtar, IFIS PAN
Marta Rakoczy, IKP UW

Filip Rogalski, IFIS PAN

Agata Rybus, IEiAK UW

Sławomir Sikora, IEiAK UW

Emilia Sułek, Department of Social Sciences, University of Fribourg

Maciej Ząbek, IEiAK UW

Ryszard Vorbrich, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

rok 2020

Janusz Barański, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
Karolina Bielenin-Lenczowska, IEiAK UW
Anna Brzezińska, IAE UAM
Zuzanna Bogumił, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Hanna Bojar, IFIS PAN
Tarzycjusz Buliński, IAE, Uniwersytet Gdański
Piotr Cichocki, IEiAK UW
Katarzyna Górniak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Lidia Guzy, Study of Religions Department, University of College Cork
Paweł Ładykowski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Anna Malewska-Szałygin, IEiAK UW
Lech Mróz, IEiAK UW
Iwona Kabzińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Marcin Kafar, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Rafał  Kleśta-Nawrocki, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewa Kopczyńska, Instytut Socjologii UJ
Magdalena Kozyra, Wydział Polonistyki UJ
Katarzyna Król, IFIS PAN
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
Inga Kuźma, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
Adam Pomieciński, IAE UAM
Magdalena Radkowska-Walkowicz, IEiAK UW
Filip Rogalski, IFIS PAN

Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
Justyna Straczuk, IFIS PAN
Zbigniew Szmyt, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Sławoj Szynkiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Magdalena Ślusarczyk, Instytut Socjologii UJ
Natalia Świdzińska, Instytut Orientalistyki, UAM
Patryk Wasiak, Instytut Historii PAN
Anna Wieczorkiewicz, IEiAK UW
Magdalena Żadkowska, Instytut Socjologii UG

rok 2019

Kamila Baraniecka-Olszewska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Juraj Buzalka, Institute of Social Anthropology, Comenius University
James Bjork, King's College London
Dominika Czarnecka, Instytut Archeolologii i Etnologii PAN
Dorota Dias-Lewandowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Jarosław Derlicki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Mariusz Filip, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Honorata Jakubowska, Wydział Socjologii UAM
Zbigniew Jasiewicz, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Krzysztof Jaskułowski, Instytut Nauk Społecznych SWPS
Iwona Kabzińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Marcin Kafar, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwerstytet Łódzki
Ewa  Kopczyńska, Instytut Socjologii, UJ
Amanda Krzyworzeka, IEiAK UW
Magdalena Kwiecińska, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Magdalena Lubańska, IEiAK UW
Agata Maksimowska, IEiAK UW
Alicja Mroczkowska, IEiAK UW
Jacek Nowak, Instytut Socjologii, UJ
Mikołaj Olszewski, IFIS PAN
Helena Patzer, IEiAK UW
Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
Sławomir Sikora, IEiAK UW
Katarzyna Smyk, Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN
Magdalena Ślusarczyk, Instytut Scolojogii UJ
Kyunney Takasaeva (Kunnej Takaahaj), Wydział Artes Liberales, UW
Anna Wieczorkiewicz, IEiAK UW

rok 2018:

Agata Bachórz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański
Kamila Baraniecka-Olszewska, IAE PAN
Karolina Bielenin-Lenczowska, IEiAK UW
Zofia Boni, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Agnieszka Chwieduk, Instytut Antropologii i Etnologii UAM
Dagnosław Demski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Anna Drożdż, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski
Maria Eleonora Hebisz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Agata Hummel, IEiAK UW
Bernadetta Jonda, Instytut Socjologii, Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg
Marcin Kafar, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwerstytet Łódzki
Monika Kujawska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
Justyna Laskowska-Otwinowska, PME
Nicolette Mackovicky, Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford
Katarzyna Mirgos, Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdańsk
Anna Niedźwiedź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UJ
Jacek Pawlik, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Michał Rydlewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
Sławomir Sikora, IEiAK UW
Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Justyna Straczuk, IFIS PAN
Katarzyna Stańczak-Wiślicz, IBL PAN
Joanna Zalewska, Instytut Filozofii i Socjologii, APS
Maciej Ząbek, IEiAK UW
Magdalena Ziółkowska Kuflińska, Wydział Socjologii UAM
Anna Wieczorkiewicz, IEiAK UW
Hubert Wierciński, IEiAK UW
Ryszard Vorbrich, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

rok: 2017

Kamila Baraniecka-Olszewska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Tadeusz Baraniuk, IEiAK UW
Stanisława Bartmińska, Instytut Filologii Polskiej UMCS
Anna Brzezińska, IAE UAM
Wojciech Burszta, Instytut Slawistyki PAN
Dagnosław Demski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ewa Domańska, Wydział Historyczny, UAM
Agnieszka Halemba, IEiAK UW
Honorata Jakubowska, Wydział Socjologii UAM
Ewa Klekot, Instytut Nauk Humanistycznych, SWPS
Iwona Kabzińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Anna Kacperczyk, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Marcin Kafar, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwerstytet Łódzki
Ewa Kocój, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
Jacek Kowalewski, Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Amanda Krzyworzeka, IEiAK UW
Marcin Lubaś, Instytut Socjologii, UJ
Adrian Mianecki, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agnieszka Pasieka, Department of Social and Cultural Anthropology, Universität Wien
Elżbieta Przybył-Sadowska, Instytut Religioznawstwa, UJ
Magdalena Radkowska-Walkowicz, IEiAK UW
Jacek Schmidt, IAE UAM
Justyna Straczuk, IFIS PAN
Ruta Śpiewak, IRWIR PAN
Patrycja Trzeszczyńska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UJ
Sylwia Urbańska, Instytut Socjologii UW
Anna Witeska-Młynarczyk, IEiAK UW
Maciej Ząbek, IEiAK UW
Ryszard Vorbrich, Instytut Antropologii i Etnologii UAM

rok: 2016

Kamila Baraniecka-Olszewska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Dagnosław Demski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Roman Czmełyk, Muzeum Historii Lwowa
Mirosława Drozd-Piasecka, Instytut Archeolologii i Etnologii PAN
Iwona Kabzińska, Instytut Archeolologii i Etnologii PAN
Inga Kuźma, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
Nuccio Mazzullo, University of Lapland
Katarzyna Mirgos, Institute of Archaeology and Ethnology, Gdańsk University
Lech Mróz, IEiAK UW
Anna Niedźwiedź, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński
Sławoj Szynkiewicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ryszard Tomicki, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Anna Wądołowska, Uniwestytet Warszawski
Rane Willerslev, Aarhus University
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University
Magdalena Zowczak, IEiAK UW