Aktualny numer

Tom 71 (2023)
					Pokaż  Tom 71 (2023)

  https://doi.org/10.23858/PA71.2023

Opublikowane: 2023-11-14

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania

Przegląd Archeologiczny to rocznik poświęcony archeologii. Na łamach wychodzącego od stu lat Przeglądu Archeologicznego swoje prace opublikowało kilka pokoleń polskich i zagranicznych archeologów, znacznie przyczyniając się do rozwoju archeologii Polski i Europy Środkowej. Tematyka prac drukowanych na kartach periodyku obejmowała zagadnienia dotyczące metodologii oraz problematyki wszystkich epok od paleolitu po średniowiecze, na obszarze Europy, Ameryki i Bliskiego Wschodu. Redakcja Przeglądu Archeologicznego dąży do publikowania większych opracowań monograficznych dotyczących archeologii prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, głównie z krajów europejskich, a także metodologii i historii badań archeologicznych. Dużo miejsca również poświęca recenzjom, dyskusjom i polemikom. Przegląd Archeologiczny jest otwarty dla naukowców z różnych instytucji polskich i zagranicznych. Jakość artykułów jest gwarantowana przez licznych członków Komitetu Redakcyjnego, a także recenzentów, profesorów-specjalistów z Uniwersytetów, Instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytucji zagranicznych.

Czasopisma IAE PAN