Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 70 (2022)
Opublikowane: 2022-12-16
Wyświetl wszystkie wydania

Przegląd Archeologiczny to rocznik poświęcony archeologii. Na łamach wychodzącego od stu lat Przeglądu Archeologicznego swoje prace opublikowało kilka pokoleń polskich i zagranicznych archeologów, znacznie przyczyniając się do rozwoju archeologii Polski i Europy Środkowej. Tematyka prac drukowanych na kartach periodyku obejmowała zagadnienia dotyczące metodologii oraz problematyki wszystkich epok od paleolitu po średniowiecze, na obszarze Europy, Ameryki i Bliskiego Wschodu. Redakcja Przeglądu Archeologicznego dąży do publikowania większych opracowań monograficznych dotyczących archeologii prehistorycznej i wczesnośredniowiecznej, głównie z krajów europejskich, a także metodologii i historii badań archeologicznych. Dużo miejsca również poświęca recenzjom, dyskusjom i polemikom. Przegląd Archeologiczny jest otwarty dla naukowców z różnych instytucji polskich i zagranicznych. Jakość artykułów jest gwarantowana przez licznych członków Komitetu Redakcyjnego, a także recenzentów, profesorów-specjalistów z Uniwersytetów, Instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytucji zagranicznych.

Czasopisma IAE PAN