Kontakt

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6
50-118 Wrocław

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Markiewicz
Telefon +48 71 344 16 08 w. 32

Wsparcie techniczne

IAE PAN