O czasopiśmie

Przegląd Archeologiczny (Archaeological Review) to rocznik poświęcony archeologii. Po raz pierwszy tom tego czasopisma został opublikowany w 1876 r. we Lwowie jako organ Towarzystwa Archeologicznego Krajowego. Po okresie przerwy czasopismo o tym samym tytule zaczęto wydawać w 1919 roku w Poznaniu jako organ Komisji Archeologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Założycielem i jednocześnie redaktorem tego periodyka był prof. J. Kostrzewski. Kolejne woluminy, ukazujące się w latach 1920-1924, były wydawane wspólnie przez Komisję Archeologiczną i założone w 1920 roku Polskie Towarzystwo Prehistoryczne. Od 1925 roku periodyk stał się wyłącznie organem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Rok 1933 przyniósł kolejne zmiany, czasopismo stało się organem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Ta wspólna działalność redakcyjna została przerwana w 1939 w wyniku wybuchu II wojny światowej. Łącznie w okresie międzywojennym zredagowano 21 roczników czasopisma, tworzących VI tomów, z których trzy zostały poświęcone czołowym badaczom: profesorowi Luborowi Niederlemu (tom III, 1925-1927), profesorowi Zygmuntowi Zakrzewskiemu (tom V, 1933-1936 z 1) i twórcy systemu trzech epok, Christianowi Jürgensenowi Thomsenowi (tom V, 1933-1936 z 2-3).

Po II wojnie światowej tomem VII, wydanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Prehistoryczne i Instytut Badań Starożytności Słowiańskich przy Uniwersytecie Poznańskim, wznowiono publikację Przeglądu Archeologicznego. Od 1948 czasopismo było organem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego, przemianowanego w 1953 roku na Polskie Towarzystwo Archeologiczne. W 1973 roku stało się czasopismem Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, z Redakcją przy ówczesnym Zakładzie Archeologii Nadodrza we Wrocławiu, obecnie (od 1992) Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu. Po śmierci prof. dr J. Kostrzewskiego redaktorem czasopisma został prof. dr hab. T. Wiślański (tomy od 21 do 38) a następnie w latach 1990-2022 prof. dr hab. B. Gediga (tomy od 39 do 71).

Na łamach wychodzącego od stu lat Przeglądu Archeologicznego swoje prace opublikowało kilka pokoleń polskich i zagranicznych archeologów, znacznie przyczyniając się do rozwoju archeologii Polski i Europy Środkowej. Tematyka prac drukowanych na kartach periodyka obejmowała zagadnienia dotyczące metodologii oraz problematyki wszystkich epok od paleolitu po średniowiecze, na obszarze Europy, Ameryki i Bliskiego Wschodu.

Na stulecie rocznika Przegląd Archeologiczny [pobierz pdf]

ISSN 0079-7138

e-ISSN 2657-4004