Informacje dla autorów

Przegląd Archeologiczny to indeksowane czasopismo naukowe publikowane w otwartym dostępie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i wykorzystujące Open Journal Systems (OJS) - systemy zarządzania i wydawania czasopism.