Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:

 

Zastępcy Redaktora:

dr Justyna Kolenda

dr Małgorzata Markiewicz

Redaktor Techniczny:

mgr Jarosław Michalak

 

Komitet Redakcyjny:

Eszter Bánffy (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt am Main; Institute of Archeology of the Hungarian Academy of Sciences)

Ines Beilke-Voigt (Humboldt-Universität zu Berlin)

Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Václav Furmánek (Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra)

Luboš Jiráň  (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague)

Pavel Kouřil (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno)

Janusz Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Carola Metzner-Nebelsick (Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität)

Danuta Minta-Tworzowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Biba Teržan (Faculty of Arts and Sciences, University of Ljubljana)

Henrik Thrane (Odense City Museums, Aarhus University)

 

Recenzenci zewnętrzni „Przeglądu Archeologicznego”:

Tom 70/2022

Wojciech Blajer – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Natalia Bulyk – I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Jan Michał Burdukiewicz – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Piotr Gunia – Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Geological Sciences, University of Wrocław), Elżbieta Małgorzata Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Andrzej Kokowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Henryk Machajewski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Henryk Mamzer – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Arkadiusz Marciniak – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Michael Meyer  – Institute of Prehistoric Archaelogy, Freie Universität, Berlin, Andrzej Michałowski – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Kalina Skóra – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Łódź), Michał Pawleta – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Karol Pieta – Institute of Archaeology of Slovak Academy of Science, Nitra, Janusz Piontek – Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Biology, A. Mickiewicz University, Poznań), Włodzimierz Rączkowski – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Marian Rębkowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Jan Schuster  – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Marcin Wołoszyn – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Jacek Woźny – Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (The Faculty of History, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz), Paweł Valde-Nowak – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Leszek Żygadło – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław)

Tom 69/2021

Ewa Bugaj – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Jan Chochorowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Małgorzata Chorowska – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska (Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology), Jadwiga Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń), Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń), Agnieszka Czekaj-Zastawny – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków), Paweł Dąbrowski –  Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University), Marian Głosek – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Mateusz Goliński – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Institute of History, University of Wrocław), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Romuald Kaczmarek – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Art. History, University of Wrocław), Jan Klápště – Ústav pro archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (Institute of Archaeology, Charles University, Prague), Elżbieta Małgorzata Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Andrzej Piotr Kowalski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Stefan Karol Kozłowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut of Archaeology Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Science), Jerzy Maik – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Łódź), Arkadiusz Marciniak – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Beata Miazga – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Małgorzata Mogielnicka-Urban – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Mikołaj Olszewski  Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Małgorzata Rybicka  – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Iwona Sobkowiak-Tabaka – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Witold Świętosławski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Kateřina Tomková – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague), Barbara Wagner  – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Chemistry University of Warsaw), Paweł Valde-Nowak – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Anna Izabella Zalewska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin)

Tom 68/2020

Felix Biermann – Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński (Archaeology Department, University of Szczecin), Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń), Tomasz Gralak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Andrzej Janowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Szczecin), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Joanna Kalaga – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Jan Klápště – Ústav pro archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (Institute of Archaeology, Charles University, Prague), Elżbieta Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Michał Kobusiewicz – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Andrzej P. Kowalski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Maria Lityńska-Zając – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków), Dominik Nowakowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław), Martin Oliva – Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos Brno (Moravian Museum, Anthropos Institute Brno), Michał Pawleta – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Joanna Piątkowska-Małecka – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Karol Piasecki – Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin), Michał Sachanbiński – Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Geological Sciences, Universisty of Wrocław), Józef Szykulski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Joanna Urban – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Przemysław Urbańczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Marcin Wołoszyn – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Anna Zalewska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Rafał Zapłata – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Faculty of Mathematics and Natural Sciences, School of Exact Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Tom 67/2019

Tomasz Bochnak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Milena Bravermanová – Institute of Archaeology of the Czech Academy of Science, Prague, Ewa Bugaj – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Jan Chochorowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Marian Głosek – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Tomasz Gralak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Andrzej Janowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Szczecin), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Michał Kara – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Sławomir Kozieł – Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu (Department of Anthropology Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Wrocław), Marek Krąpiec – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection), Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Science), Arkadiusz Marciniak – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Sarunas Milisauskas – Department of Anthropology, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, Evžen Neustupny – Institute of Prehistory and Early History, Charles University, Prague, Dominik Nowakowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław), Michał Pawleta – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Peter Pavuk – Institute of Classical Archaeology, Charles University, Prague, Karol Pieta – Institute of Archaeology of Slovak Academy of Science, Nitra, Marcin S. Przybyła – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Peter Romsauer – Constantine the Philosopher University in Nitra, Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies), Halina Taras – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin), Agata Ulanowska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Rafał Zapłata – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Mateusz Żmudziński – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław)