Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

dr Małgorzata Markiewicz

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

https://orcid.org/0000-0002-1204-8277

Scopus ID

Zastępca Redaktora:

dr Justyna Kolenda

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

https://orcid.org/0000-0002-0177-2550

Scopus ID

Sekreterz Redakcji:

dr Anna Józefowska-Domańska

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

https://orcid.org/0000-0001-9377-7166

Scopus ID

Redaktor Techniczny:

mgr Jarosław Michalak

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

Komitet Redakcyjny:

Eszter Bánffy (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt am Main; Institute of Archeology of the Hungarian Academy of Sciences, Niemcy/Węgry); Scopus ID

Ines Beilke-Voigt (Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy); Scopus ID

Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, Polska); Scopus ID

Luboš Jiráň  (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czechy); Scopus ID

Pavel Kouřil (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno, Czechy); Scopus ID

Janusz Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków, Polska); Scoups ID

Jerzy Maik (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź, Polska); Scopus ID

Carola Metzner-Nebelsick (Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität, Niemcy); Scopus ID

Danuta Minta-Tworzowska (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska); Scopus ID

Biba Teržan (Faculty of Arts and Sciences, University of Ljubljana, Słowenia); Scopus ID

Henrik Thrane (Odense City Museums, Aarhus University, Dania); Scopus ID

Redaktor naczelny:

dr Małgorzata Markiewicz – archeolog i grafik komputerowy. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. Podejmuje tematy dotyczące metod, aspektów prawnych, etycznych i znaczenia wizualizacji 3D dla archeologii. W pracy badawczej łączy zagadnienia z pogranicza archeologii, historii kultury i sztuki, filozofii oraz antropologii, podejmując zadania z obszaru tzw. visual studies. Jej zainteresowania koncentrują się także wokół badań nad wczesną epoką żelaza. Prowadziła badania nad halsztacką ceramiką malowaną, w szczególności nad zdob­nictwem oraz symbolicznym znaczeniem barwnych przedstawień umieszczanych na naczyniach. Autorka książki pt. Przedstawienia obrazowe jako wizualne formy przekazu w studiach archeologicznych. Przykład halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia (2020). Małgorzata Markiewicz jest członkiem redakcji Przeglądu Archeologicznego od 2015 roku. Początkowo była sekretarzem redakcji, a od 2021 roku zastępcą redaktora naczelnego. W 2023 roku została powołana na stanowisko Redaktora czasopisma.

Bibliografia

 

Recenzenci zewnętrzni „Przeglądu Archeologicznego”:

Tom 71/2023

Felix Biermann – Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński (Archaeology Department, University of Szczecin), Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń), Agnieszka Czekaj-Zastawny – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków), Michał Dzik – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Mateusz Goliński – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Institute of History, University of Wrocław), Krzysztof Jaworski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Michał Kara – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Jiří Macháček – Ústav archeologie a muzeologie Masarykova univerzita, Brno (Department of Archaeology and Museology, Masaryk University Brno, Brno), Henryk Mamzer – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Mirosław Masojć – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Dominik Nowakowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Lumír Poláček – Archeologický ústav AV ČR, Brno (Institute of Archaeology Czech Academy of Sciences, Brno), Marta Połtowicz-Bobak – Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Tomasz Purowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Włodzimierz Rączkowski – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Paweł Rzeźnik – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław), Iwona Sobkowiak-Tabaka – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Halina Taras – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin), Maciej Trzeciecki – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Katarzyna Trybała-Zawiślak – Instytut Archeologii Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów)

Tom 70/2022

Wojciech Blajer – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Natalia Bulyk – I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Jan Michał Burdukiewicz – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Piotr Gunia – Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Geological Sciences, University of Wrocław), Elżbieta Małgorzata Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Andrzej Kokowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Henryk Machajewski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Henryk Mamzer – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Arkadiusz Marciniak – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Michael Meyer  – Institute of Prehistoric Archaelogy, Freie Universität, Berlin, Andrzej Michałowski – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Kalina Skóra – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Łódź), Michał Pawleta – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Karol Pieta – Institute of Archaeology of Slovak Academy of Science, Nitra, Janusz Piontek – Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Biology, A. Mickiewicz University, Poznań), Włodzimierz Rączkowski – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University, Poznań), Marian Rębkowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Jan Schuster  – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Marcin Wołoszyn – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Jacek Woźny – Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (The Faculty of History, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz), Paweł Valde-Nowak – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Leszek Żygadło – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław)

Tom 69/2021

Ewa Bugaj – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Jan Chochorowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Małgorzata Chorowska – Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska (Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology), Jadwiga Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń), Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus Univeristy in Toruń), Agnieszka Czekaj-Zastawny – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków), Paweł Dąbrowski –  Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Faculty of Medicine, Wroclaw Medical University), Marian Głosek – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Mateusz Goliński – Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski (Institute of History, University of Wrocław), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Romuald Kaczmarek – Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Art. History, University of Wrocław), Jan Klápště – Ústav pro archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (Institute of Archaeology, Charles University, Prague), Elżbieta Małgorzata Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Andrzej Piotr Kowalski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Stefan Karol Kozłowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut of Archaeology Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Science), Jerzy Maik – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Łódź), Arkadiusz Marciniak – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Beata Miazga – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Małgorzata Mogielnicka-Urban – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Mikołaj Olszewski  Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Małgorzata Rybicka  – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Iwona Sobkowiak-Tabaka – Wydział Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (The Faculty of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Witold Świętosławski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Kateřina Tomková – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague), Barbara Wagner  – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Chemistry University of Warsaw), Paweł Valde-Nowak – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Institute of Archeology of the Jagiellonian University), Anna Izabella Zalewska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin)

Tom 68/2020

Felix Biermann – Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński (Archaeology Department, University of Szczecin), Wojciech Chudziak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Institute of Archaeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń), Tomasz Gralak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Andrzej Janowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Szczecin), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Joanna Kalaga – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Jan Klápště – Ústav pro archeologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (Institute of Archaeology, Charles University, Prague), Elżbieta Kłosińska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Michał Kobusiewicz – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Andrzej P. Kowalski – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański (Institute of Archaeology and Ethnology, University of Gdansk), Maria Lityńska-Zając – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Kraków), Dominik Nowakowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław), Martin Oliva – Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos Brno (Moravian Museum, Anthropos Institute Brno), Michał Pawleta – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Joanna Piątkowska-Małecka – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Jerzy Piekalski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Karol Piasecki – Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin), Michał Sachanbiński – Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Geological Sciences, Universisty of Wrocław), Józef Szykulski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Joanna Urban – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Przemysław Urbańczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warszawa), Marcin Wołoszyn – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Anna Zalewska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin), Rafał Zapłata – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Faculty of Mathematics and Natural Sciences, School of Exact Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Tom 67/2019

Tomasz Bochnak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski (Institute of Archaeology, University of Rzeszów), Milena Bravermanová – Institute of Archaeology of the Czech Academy of Science, Prague, Ewa Bugaj – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Jan Chochorowski – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Marian Głosek – Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki (Institute of Archaeology, University of Łódź), Tomasz Gralak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław), Andrzej Janowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Szczecin), Maciej Kaczmarek – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Michał Kara – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Poznań), Sławomir Kozieł – Zakład Antropologii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu (Department of Anthropology Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Sciences, Wrocław), Marek Krąpiec – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (University of Science and Technology Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection), Barbara Kwiatkowska – Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Science), Arkadiusz Marciniak – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Sarunas Milisauskas – Department of Anthropology, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, Evžen Neustupny – Institute of Prehistory and Early History, Charles University, Prague, Dominik Nowakowski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Wrocław), Michał Pawleta – Instytut Archeologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Institute of Archaeology, A. Mickiewicz University Poznań), Peter Pavuk – Institute of Classical Archaeology, Charles University, Prague, Karol Pieta – Institute of Archaeology of Slovak Academy of Science, Nitra, Marcin S. Przybyła – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University), Peter Romsauer – Constantine the Philosopher University in Nitra, Piotr Taracha – Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies), Halina Taras – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Institute of Archaeology, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin), Agata Ulanowska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski (Institute of Archaeology, University of Warsaw), Rafał Zapłata – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Mateusz Żmudziński – Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski (Institute of Archaeology, University of Wrocław)