Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy pracowników bibliotek naukowych do umieszczania rocznika w zbiorach czasopism elektronicznych.Elektroniczne wersje artykułów z Przeglądu Archeologicznego są dostępne na platformie https://rcin.org.pl/dlibra