Etnografia Polska

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.
O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów i studentki etnologii oraz naukowców i naukowczynie w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec, i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie i etnolożki z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji double-blind. Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 międzynarodowa

Punkty MNiSW 2021: 70
ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Aktualny numer

Tom 67 Nr 1–2 (2023)
Opublikowany December 22, 2023
Etnografia Polska: UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT

Redaktorki gościnne: Julia Buyskykh, Tetiana Kalenychenko

Agresja militarna Rosji przeciwko Ukrainie stworzyła nowe wyzwania dla naukowców, doprowadziła do kryzysu wartości i postawiła pytania o sens pracy akademickiej. Okazało się, że ukraińscy badacze społeczni muszą walczyć nie tylko z rosyjskim neoimperialnym totalitaryzmem, ale także borykają się z rodzajem zachodniego epistemicznego kolonializmu.

Kolonialna retoryka tworzy podział na uznane, "stabilne" centra, legitymizowane przez wiedzę, politykę i monopol na "teorię", a "niestabilne" peryferia, którym przypisuje się takie cechy jak lokalność , czy zdewaluowane podejście do problemów badawczych. Poniższe artykuły są odpowiedzią ukraińskich antropologów i antropolożek, socjologów, socjolożek i historyków a także innych badaczy/badaczek zajmujących się Ukrainą na takie dyskursywne trywializacje i nieuzasadnione ograniczanie sprawczości Ukrainy i Ukraińskich naukowców. Niniejszy numer specjalny wyraźnie odrzuca epistemiczną przemoc wymierzoną w Ukrainę i jej akademicką produkcję wiedzy.

Zapraszamy do lektury numeru.

Eng:

Russia's shocking military aggression against Ukraine has created new challenges for academics, leading to a crisis of values and raising questions about the meaning of academic work. The war has demonstrated that Ukrainian social scientists must combat not only Russian neo-imperial totalitarianism but also a kind of Western epistemic colonialism.

The use of colonial rhetoric creates a division between widely recognised, “stable” centres that are legitimised by knowledge, politics and a monopoly on “theory”, and “unstable” peripheries that are supposedly characterised by localism, a lack of scientific maturity, and an devalued approach to research problems, often dismissively glossed as being “emotional”. The following articles are a response by Ukrainian anthropologists, sociologists and historians to such discursive trivialisations and to the unwarranted gatekeeping of Ukraine’s agency as a sovereign state, or of academics who would offer their deep insights to these conversations. This special issue explicitly rejects the epistemic violence directed at Ukraine and its academic knowledge production.

The entire context for working on this special issue is deeply intertwined with the course of the war. We issued our call for applications in mid-September 2022 with the deadline for abstract proposals of  December 1, 2022 – a period of active warfare in Ukraine that had been punctuated with intensifying Russian missile shelling of civilian targets since October 10, 2022. On November 15, 2022 alone, Russia shelled Ukraine with more than a hundred missiles. These attacks targeted the country’s energy infrastructure and were designed to cause a total blackout in Ukraine. Indeed, from mid-October 2022 to early March 2023, Ukrainians lived with recurring blackouts, leaving more than a million households across the country without electricity and many more with only limited access to electricity, heating, hot water, and mobile and internet connection. March 1, 2023 was our deadline for manuscript submissions. Currently, approaching the finishing line before publication and contacting our authors for last-minute corrections, we are fearful for their lives and well-being, as well as the lives of our friends and relatives in Ukraine, which has experienced severe shelling on December 12 – 13, 2023.

The central aim of this issue is to amplify the voices of Ukrainian scholars and scholars engaged in researching Ukraine in order to present their invaluable ethnographies, sociological studies and historical research. While a few texts were written in academic offices, the majority were composed under more difficult conditions, lacking access to libraries, writing under siege, and living with only sporadic access to electricity, internet or heating. All of these articles, therefore, articulate important ethnographic contexts from Ukraine that offer a real contribution to the current academic debate and provide an opportunity for more informed, empathic, and extensive discussions that are shaping the discipline of anthropology today.

Ukr:

Повномасштабне вторгнення Росії проти України створило нові виклики для спільноти науковців, призвело до кризи цінностей і поставило питання про сенс академічної роботи. Війна продемонструвала, що українські історики й антропологи повинні боротися не лише з російським неоімперським тоталітаризмом, але й із західним епістеміологічним колоніалізмом, у т. ч. «вестплеінінгом».

З огляду на це, головна мета цього спеціального випуску – посилити голоси українських науковців та вчених, які вивчають Україну, і продемонструвати ці різноманітні дослідницькі кейси. Всього кілька текстів були написані в академічних кабінетах. Більшість опублікованих у нашому випуску статей писалося в набагато складніших умовах, без доступу до бібліотек, в умовах небезпеки ракетних обстрілів та життя без електрики, інтернету та опалення. Таким чином, частина статей відображає як різноманітні голоси й дослідницькі контексти, так і щоденність війни – нинішньої реальності України і тих, хто змушений був тимчасово полишити її, рятуючи життя собі і своїм дітям. Перелічені нижче тексти пропонують справжню цінність для поточних академічних дебатів і надають можливість для більш поінформованих, емпатичних і містких дискусій. Праця над цим виданням була непростим, глибоко зворушливим, емоційним і вимогливим процесом, і ми щиро запрошуємо Вас розділити з нами читання текстів.

Pełny numer
PDF

Ogłoszenia

"Antropologia-więcej-niż-ludzka". Zaproszenie na debatę w PME 16 maja o godz. 18.00

Zapraszamy na debatę w Państwowym Muzeum Etnograficznym 16 maja o godzinie 18:000, pt. "Antropologia-więcej-niż-ludzka", które będzie jednocześnie promocją najnowszego tomu czasopisma Etnografia Polska.


Więcej…

May 8, 2023

Nowy numer Etnografii Polskiej "Antropologia Więcej-Niż-Ludzka"

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy ukazanie się 66 tomu Etnografii Polskiej (2022) pt. Antropologia Więcej-Niż-Ludzka pod redakcją Agnieszki Halemby, Marii Dębińskiej, Joanny Mroczkowskiej i Łukasza Smyrskiego.
Więcej…

December 21, 2022

CFP Special Issue of Etnografia Polska 2023: UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT

CALL FOR PAPERS TO A SPECIAL ISSUE  OF ETNOGRAFIA POLSKA IN 2023
CFP DO UKRAIŃSKIEGO NUMERU SPECJALNEGO

UKRAINE: LIVED EXPERIENCES OF PAST AND PRESENT

Guest Editors: Julia Buyskykh, Tetiana Kalenychenko

Since the outbreak of the full-scale Russian invasion on 24 February 2022, Ukraine has experienced unprecedented attention from academic and intellectual circles worldwide. That attention was focused not only on the Russian-Ukrainian war per se, but also on the Ukrainian state, its history, culture, economics, and society. A number of scholars, professional associations, and research institutions issued supportive statements condemning Russian aggression and violence towards Ukraine. Many followed Polish intellectualist Adam Michnik’s empathic statement “We are all Ukrainians now”, written on the first day of the war (Michnik, A. 2022). Simultaneously, a new line of thought known as “westplaining” has become visible in academic discourse about Ukraine. This term is used in reaction to patronizing, superficial, and colonial commentary on Ukraine that is delivered by established Western intellectuals with biased perspective (Smoleński, J., Dutkiewicz, J. 2022).

With these challenges in mind and considering the vulnerability of the current socio-political context, in our call for a special issue of the Etnografia Polska (Polish Ethnography) journal, we aim to give voice to the scholars who are usually perceived as “local” and therefore “lacking distance” to the region, field, events, and people. We believe it’s time to question the epistemic authority of research knowledge production when it deliberately keeps a “safe”, “appropriate”, non-emotional distance from fluctuations of the history in the making. Therefore, we want to bring local voices and experiences of Ukrainian scholars as well as scholars in Ukrainian studies to the surface, to give them an opportunity to speak about multi-sited and diverse Ukraine from their point of view, and their experiences from the ground. Also, we are striving to reflect on such issues of Ukrainian ethnography and history that have been silenced or haven’t been voiced enough to get academic recognition.

Therefore, we plan not only to stretch the boundaries of traditional ethnography but to go beyond it into a multidisciplinary space, engaging researchers who use qualitative methods of study in anthropology, sociology, history, conflict studies, and religious studies to reflect upon the contested spaces of past, and present lived experiences. We invite you to think about the history of diverse Ukrainian regions, local communities and personalities connected to the regional history; about the rivalry of colonial ambitions and perceptions, and establishing one's own, unique identity; about the possibility of reconciliation having as a background difficult contradictory memories; about physical, phantom, and imagined borders. Past and present lived experiences can help us understand, at least partially, the changes that are happening right now and focus on where we would like to go in the future, as human beings, and as researchers. We hope that this issue will be an opportunity for joint reflection on complicated topics that should not be silenced, but rather become explicitly vocal.

Focusing on Ukraine, the upcoming issue engages but is not limited to such topics as:

Shared history(ies), memories, and identities on the borderlands of Ukraine;
Physical, phantom, and imagined borders in Ukraine;
Historical diversity of Ukrainian regions and local ethnic and religious groups;
(Post)colonial legacies and their impact on language, religion, society, and academia;
Representations of the Other in cultural, religious, social, and academic discourses;
Uses and misuses of history in politics, propaganda, and peacebuilding;
Research ethics in times of war;
The potential of empathy in qualitative research on violence, war, and reconciliation.


Dr. Julia Buyskykh - a historian and socio-cultural anthropologist affiliated with the Institute of History of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, and an NGO the Centre for Applied Anthropology in Kyiv. She had a post-doc at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw (2015 – 2016), and a number of research stays in Polish academic institutions (2014, 2015, 2022). She spent the academic year of 2019-2020 at Pennsylvania State University as a Fulbright scholar. Her research interests include lived religion (Christianity) in Ukraine and Poland, inter-confessional relationships, memory and border studies, Polish-Ukrainian shared history, ethics and empathy in qualitative research. Currently, she is a Sanctuary Fellow at the University College Cork, Ireland.

dr Tetiana Kalenychenko - Ph. D. in Sociology of Religion (National Pedagogical Dragomanov university, 2018), her thesis work about “Religious component in Socio-Political Conflict in modern Ukraine”. Currently working in the field of Conflict Transformation and Peacebuilding as dialogue facilitator, trainer and mediator. Co-created peacebuilding initiative “Dialogue in Action” helping to cooperate religious and secular worlds. Now working as executive director of NGO “Center for Strategic Analytics”. Main interests: sociology of religion, conflict studies, peacebuilding and reconciliation.

Proposals: Please submit a 250-word abstract and a short bio in English by the 1st of December 2022 to Tetiana Kalenychenko soc.injener@gmail.com and Julia Buyskykh julia.buj@gmail.com. 

The languages of the issue will be English and Polish.

Notification of acceptance will be sent by 15 December 2022. The deadline for submission of full articles (6000-7000 words) is 1 March 2023. The issue will be published at the end of 2023.


Więcej…

October 5, 2022

Nowy numer Etnografii Polskiej już na stronie

Miło nam ogłosić ukazanie się nowego tomu Etnografii Polskiej. 

Dedykujemy go profesor Iwonie Kabzińskiej, wieloletniej redaktor naczelnej, która w tym roku przechodzi na emeryturę. Pani Profesor przez szereg lat tworzyła wokół czasopisma inspirujący i przyjazny klimat przyciągający autorów i współpracowników. O jej pracy, badaniach i podejściu do życia przeczytacie w otwierającej tom rozmowie.

Zapraszamy do lektury tomu, a w nim:

12 recenzowanych artykułów autorstwa: Karoliny Dziubatej, Iwony Kabzińskiej, Aliny Kaczmarek-Subramanian; Marcjanny Nóżki, Łukasza Smyrskiego, Justyny Straczuk, Patryka Wasiaka, Huberta Wiercińskiego, Aleksandry Wieruckiej i Tomasza Lidzbarskiego;  

oraz blok tekstów o technologiach w domu pod redakcją gościnną dr hab. Joanny Zalewskiej i dr Marty Skowrońskiej, a w nim artykuły: Marka Krajewskiego, Marty Skowrońskiej i Joanny Zalewskiej.

W numerze publikujemy również wspomnienia o ważnych postaciach polskiej etnografii, które odeszły w tym roku: profesor Zofii Sokolewicz, Krystynie Małkowskiej, profesor Wandzie Paprockiej i profesorze Ludwiku Stommie.

Całość numeru dostępna jest w internecie pod adresem https://journals.iaepan.pl/ep/ oraz od Nowego Roku w księgarni IAE PAN.


Więcej…

December 23, 2020

Od redakcji gościnnej

Julia Buyskykh, Tetiana Kalenychenko
Od redakcji
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopisma IAE PAN

 

'Przygotowanie i wydanie czasopisma "Etnografia Polska" w latach 2019 i 2020 w wersji drukowanej i udostępnienie na platformie OJS' - zadanie finansowane w ramach umowy 651/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę