Etnografia Polska

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.
O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec, i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji double-blind. Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 międzynarodowa

Punkty MNiSW 2021: 40
ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Aktualny numer

Tom 64 Nr 1-2 (2020)
Opublikowany November 27, 2020
Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.
O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec, i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji double-blind. Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 międzynarodowa

Punkty MNiSW 2021: 40
ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Pełny numer
EP 2020

Artykuły

Maria Dębińska, Joanna Mroczkowska, Łukasz Smyrski
Od Redakcji
PDF
Redakcja Etnografii Polskiej
ROZMOWA Z PROFESOR IWONĄ KABZIŃSKĄ
PDF
Iwona Kabzińska
O KRAJOBRAZIE/PEJZAŻU DŹWIĘKOWYM I RELACJI NATURA–KULTURA
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.001
PDF
Łukasz Smyrski
SACRED MOUNTAINS IN THE CONTEXT OF MODERN NATION: THE POLITICAL DIMENSION OF LANDSCAPE IN MONGOLIA
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.002
PDF
Marcjanna Nóżka
POSTAWY WOBEC ZAMIESZKIWANEJ PRZESTRZENI I MOBILNOŚĆ MIESZKAŃCÓW MIEJSKICH ENKLAW BIEDY W POLSCE
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.003
PDF
Hubert Wierciński
O ZASTOSOWANIU ELEMENTÓW ETNOGRAFII PRZEDTEKSTOWEJ W BADANIU INSTYTUCJI OPIEKI MEDYCZNEJ
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.004
PDF
Justyna Straczuk
“I STILL REMEMBER THIS TASTE”. SENSES AND EMOTIONS IN PERCEIVING CULTURAL CHANGE
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.005
PDF
Patryk Wasiak
CZY NEUROMANCER LUBI WODNIKA SZUWARKA? ZINY KOMPUTEROWE I KAPITAŁ SUBKULTUROWY POLSKIEJ MŁODZIEŻY W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.006
PDF
Karolina Dziubata
FRYZURA JAKO SPOŁECZNO-KULTUROWY KOMUNIKAT NIEWERBALNY STUDIUM PRZYPADKU DREDÓW W POLSCE
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.007
PDF
Aleksandra Wierucka, Tomasz Lidzbarski
BETWEEN OIL AND TOURISM – HUAORANI YOUTH’S PLANS FOR THE FUTURE
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.008
PDF
Alina Kaczmarek-Subramanian
CASTE AND ETHNICITY IN SOUTH INDIA: A CASE STUDY OF THE KONKANI PEOPLE IN KOCHI
https://doi.org/10.23858/EP64.2020.009
PDF
Wyświetl wszystkie numery

Czasopisma IAE PAN

 

'Przygotowanie i wydanie czasopisma "Etnografia Polska" w latach 2019 i 2020 w wersji drukowanej i udostępnienie na platformie OJS' - zadanie finansowane w ramach umowy 651/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę