Etnografia Polska

Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.
O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec, i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji double-blind. Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 międzynarodowa

Punkty MNiSW 2021: 70
ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Aktualny numer

Tom 65 Nr 1-2 (2021)
Opublikowany December 20, 2021
Etnografia Polska jest wydawana od 1956 roku i pozostaje jednym z najlepszych periodyków o tematyce etnograficznej i etnologicznej w Polsce. Celem czasopisma jest publikowanie wartościowych artykułów prezentujących wyniki badań antropologicznych,  ciekawe etnografie, jak również teksty teoretyczne z dziedzin antropologii społeczno-kulturowej i socjologii, historii społecznej.
O renomie, jaką cieszy się nasze czasopismo może świadczyć fakt, że jest powszechnie wykorzystywana przez studentów etnologii i pracowników naukowych w całej Polsce. Jednocześnie jest jednym z najwyżej punktowanych pism etnologicznych w kraju. Warto zaznaczyć, że czasopismo znajduje się także na liście ERIH i Scopus, a w Komitecie Redakcyjnym znajdują się osoby z Polski, Niemiec, i Czech. W czasopiśmie publikują etnologowie z całej Polski, a także zza granicy. W czasopiśmie funkcjonuje system recenzji double-blind. Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, zgodnie z licencją CC-BY wersja 4.0 międzynarodowa

Punkty MNiSW 2021: 70
ISSN wersji papierowej: 0071-1861
ISSN online: 2719-6534

Pełny numer
PDF
Wyświetl wszystkie wydania

Czasopisma IAE PAN

 

'Przygotowanie i wydanie czasopisma "Etnografia Polska" w latach 2019 i 2020 w wersji drukowanej i udostępnienie na platformie OJS' - zadanie finansowane w ramach umowy 651/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę