Nowy numer Etnografii Polskiej "Antropologia Więcej-Niż-Ludzka"
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy ukazanie się 66 tomu Etnografii Polskiej (2022) pt. Antropologia Więcej-Niż-Ludzka pod redakcją Agnieszki Halemby, Marii Dębińskiej, Joanny Mroczkowskiej i Łukasza Smyrskiego. Numer jest efektem współpracy Zespołu Antropologii Niezdyscyplinowanej IAE PAN i redakcji czasopisma Etnografia Polska i owocem seminariów ZAND. Prezentujemy w nim teksty badaczek i badaczy zajmujących się antropologią więcej-niż-ludzką, pokazując, w jaki sposób relacje podmiotów ludzkich i nie-ludzkich mogą być przedmiotem badań etnograficznych oraz jak kształtują się relacje społeczne, które nie odnoszą się tylko do ludzi. Zapraszamy do lektury tekstów: https://journals.iaepan.pl/ep/issue/view/169