Redakcja i Rada redakcyjna

Zespół redakcyjny

dr Joanna Mroczkowska – redaktorka naczelna, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, email: joanna.mroczkowska12@gmail.com

dr Maria Dębińska – redaktorka, członkini zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, email: mariadebinska@gmail.com 

dr hab. Łukasz Smyrski, prof. PAN – redaktor, członek zespołu redakcyjnego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, email: smyrzy.smyrzy@gmail.com 

Rada redakcyjna

Juraj Buzalka, Associate Professor of Social Anthropology, Comenius University,
Faculty of Social and Economic Sciences, Institute of Social Anthropology, Bratislava,
(Slovakia), email: buzalka@fses.uniba.sk

Dagnosław Demski, prof. IAE PAN, dr hab., Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Polska), email: d.demski2@gmail.com

Joachim Otto Habeck, Professor dr, Institute of Social and Cultural Anthropology, Universität Hamburg (Niemcy), email: fknv206@uni-hamburg.de 

Agnieszka Halemba, dr hab., Institute of Archaelogy and Ethnology Polish Academy of Sciences (Polska), email: a.halemba@uw.edu.pl

Iwona Kabzińska, prof. dr hab., Professor emeritus, Institute of Archaelogy and Ethnology Polish Academy of Sciences (Polska), email: red_etno@iaepan.edu.pl 

Wojciech Lipiński, dr, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw (Poland), email: w.lipinski@uw.edu.pl 

Janusz Mucha,  prof. dr hab., University of Białystok (Polska), email: jmucha@agh.edu.pl

Hadley Renkin, Professor of Central European University (Austria), email: renkinh@ceu.edu

Andre Thiemann, Department of Ecological Anthropology, Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, email: thiemann@eu.cas.cz