Historia czasopisma

Poprzedni redaktorzy:

2007-2017 Jarosław Derlicki

1997-2007 Iwona Kabzińska

1988-1997 Wanda Paprocka

1956-1987 Witold Dynowski