Kontakt
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Al. Solidarności 105,
00-140 Warszawa,
Polska

Główna osoba do kontaktu

Joanna Mroczkowska
Redaktor naczelna Etnografii Polskiej
Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk
Tel. e_polska@iaepan.edu.pl

Wsparcie techniczne

IAE PAN