Tom 61 Nr 1-2 (2017)

Artykuły

Agnieszka Halemba
5-20
TWORZENIE POGRANICZA A ŻYCIE PRZY GRANICY. REFLEKSJE TERMINOLOGICZNE W ŚWIETLE BADAŃ TERENOWYCH PRZY GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ
PDF
Magdalena Lubańska
21-41
POGRANICZE JAKO PRZESTRZEŃ STRATEGICZNEJ KOEGZYSTENCJI GRUP MIESZANYCH RELIGIJNIE. O A(NTA)GONISTYCZNEJ TOLERANCJI I KOMŞULUKU1 W MUZUŁMAŃSKO-CHRZEŚCIJAŃSKICH SPOŁECZNOŚCIACH BAŁKAŃSKICH
PDF
Wojciech Lipiński
43-64
UKRAIŃSKI BUDZIAK. MNIEJSZOŚCI I PAŃSTWA NARODOWE NA POGRANICZU
PDF
Amanda Krzyworzeka
65-82
„PRZYJAŹNIE PRZYSŁUGOWE” JAKO SKUTECZNY MODEL KOEGZYSTENCJI NA POGRANICZU WIEJSKO-MIEJSKIM
PDF
Iwona Kabzińska
83-103
NADWRAŻLIWI – KULTUROWI „ODMIEŃCY”1
PDF
Agata Ładykowska
105-124
PRAWOSŁAWIE, EKONOMIA I WEBER: ZWIĄZKI NIEOCZYWISTE
PDF
Łukasz Smyrski
125-146
ANTROPOLOGIA KRAJOBRAZU – NA POGRANICZU DYSCYPLIN
PDF
Michał Rydlewski
147-166
„SPÓR O KOSĘ” W KONOPIELCE EDWARDA REDLIŃSKIEGO A ZMIENNE TREŚCI PERCEPCYJNE SCHEMATÓW POJĘCIOWYCH
PDF
Dominika Czarnecka
167-183
POPRZEZ CIAŁO W RUCHU. POMIĘDZY TOŻSAMOŚCIĄ INSTRUKTORKI FITNESS A TOŻSAMOŚCIĄ BADACZKI
PDF
Katarzyna Majbroda
185-207
NOWE POLITYKI WRAŻLIWOŚCI ANTROPOLOGII SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W KONTEKŚCIE DZIEDZICTWA RUCHU WRITING CULTURE
PDF
Agnieszka Suszko
209-223
„ZWIERZĘ ZAWSZE POZNA CZŁOWIEKA” – RELACJE PODLASKICH ROLNIKÓW ZE ZWIERZĘTAMI
PDF
Dorota Angutek
225-240
NIEZNANE DIABŁY KRAJEŃSKIE: KOSZEL (JANCYP), TOKIEL I CYPRYL. REKONSTRUKCJA ETYMOLOGICZNA I KOSMOGONICZNA PODANIA LUDOWEGO Z POGRANICZNEGO REGIONU KRAJNY
PDF