„ZWIERZĘ ZAWSZE POZNA CZŁOWIEKA” – RELACJE PODLASKICH ROLNIKÓW ZE ZWIERZĘTAMI
PDF

Słowa kluczowe

zwierzęta
podmiotowość
ubój zwierząt
natura
Podlasie
hodowla zwierząt relacja
relacja człowiek-zwierzę

Jak cytować

Suszko, A. . (2017). „ZWIERZĘ ZAWSZE POZNA CZŁOWIEKA” – RELACJE PODLASKICH ROLNIKÓW ZE ZWIERZĘTAMI. Etnografia Polska, 61(1-2), 209–223. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/125

Abstrakt

The article is based on field research conducted between 2011 and 2013 amongst people living in villages surrounding the town of Dąbrowa Białostocka in Poland. The main research method was qualitative interviews with female and male farmers. Examined issues included: human-animal relationship and animal subjectivity, attitudes towards mass production of milk and meat, strategies of animals’ death avoidance. I assume that the perception of nature and human-animal relationships changes with time, is socially constructed and grounded in a specific cultural environment. I show that my interlocutors are against mass production as they believe it objectifies animals. The relationship they have with animals within their farm is personal and based on mutual trust. Animals of various species are treated differently, however each individual is treated uniquely, and the relationship is a result of both animal and human personality and effort.

PDF

Bibliografia

Berger John 1999, O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa.
Bird-David Nurit 1999, Animism revisited. Personhood, environment, and relational epistemology, Current Anthropology, vol. 40, s. 67–91.
Bukraba-Rylska Izabella 2004, Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – społeczna świadomość, społeczne dyskursy, [w:] I. Bukraba-Rylska (red.), Polska wieś w społecznej świadomości, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
Ciarka Ryszard 1994, O sposobach zabijania zwierząt, PSL Konteksty, nr 3–4, s. 139–148.
Haładewicz Małgorzata 1994, Perły przed wieprze, PSL Konteksty, nr 3–4, s. 153–154.
Ingold Tim 1994, What is an animal?, Routledge, London and New York.
Ingold Tim 2002, The perceptions of the environment, Routledge, London and New York.
Molly H. Mullin 1999, Mirrors and windows: sociocultural studies of human-animal relationships, Annual Review of Anthropology, vol. 28, s. 201–224.
Mroczkowska Joanna 2014, Transformacja życia w śmierć, a śmierci w pokarm. Społeczny wymiar świniobicia w podlaskiej wsi, Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy, Zwierzę, nr 22/2014, AT Wydawnictwo, Kraków, s. 204–213.
Straczuk Justyna 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Shanklin Eugenia 1985, Sustenance and symbol: anthropological studies of domesticated animals, Annual Review of Anthropology, vol. 14, s. 375–403.
Templewicz Karol 2012, To się chowa do czego się ma zamiłowanie. Analiza habitusu klasy ludowej w jej wariancie wiejskim na przykładzie stosunku do zwierząt, [w:] M. Gdula i P. Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.