NADWRAŻLIWI – KULTUROWI „ODMIEŃCY”1
PDF

Słowa kluczowe

nadwrażliwi
szkoła
kulturowi
mniejszość kulturowa

Jak cytować

Kabzińska, I. (2017). NADWRAŻLIWI – KULTUROWI „ODMIEŃCY”1. Etnografia Polska, 61(1-2), 83–103. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/119

Abstrakt

According to different estimates Highly Sensitive People constitute 15–25% of the world’s population. Their nervous system processes external stimuli much more intensely than in case of so called average sensitivity people. This in turn evokes in them a sense of constant anxiety, causes hyperirritability and distress, induces psychosomatic disorders, fears or depression. Highly Sensitive People are characterised by strong (often uncontrollable) emotionality, empathy, being highly perceptive to suffering or any indication of injustice, as well as being too quick in placing trust. Quite often they experience loneliness, and a feeling of being misunderstood.

Based on the analysis of posts from chosen Internet forums, the author portrays the Highly Sensitive Person. She also examines other issues discussed in these media, like the question of classifying this condition as an illness and thus of „curing” it. According to the author, Highly Sensitive People constitute a cultural minority in a world ruled by the culture of hostility, humiliation and rejection. Their behaviours influence interpersonal relations, but these individuals are also perceived as „different”. They often view their sensitivity as a weakness which hinders functioning in a society dominated by people of „average sensitivity”. On the other hand, according to some highly sensitive people, this quality is in fact a gift. Tedd Zeff holds that Highly Sensitive People have an important mission, which is to „serve as balance to the more aggressive behaviour of some of the non-HSPs who advocate a less than nurturing policy towards humans, animal and Mother Nature” (Zeff 2008, p. 30). 

PDF

Bibliografia

Andreoli Vittorino 2009, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, tłum. M. Bielawski, Wydawnictwo Homini, Kraków.
Aron Elaine 1996, The highly sensitive person, Carol Publishing, New York.
Aron Elaine 2002, The highly sensitive child, Broadway Books, New York.
Bartnikowska Urszula 2010, Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu, Niepełnosprawność, nr 4, s. 27–41.
Bożeński Waldemar 2000, Pęknięty witraż. Człowiek w pułapce globalizmu, Andromeda, Gdańsk.
Brogan Kelly, Loberg Kristin 2017, Prawda o kobiecej depresji, tłum. D. Olejnik, Bukowy Las, Wrocław.
Cyrulnik Boris 2011, Rozmowy o miłości na skraju przepaści, tłum. E. Kaniowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
Dąbrowski Kazimierz b.d., Posłanie do nadwrażliwych, http://wiersze.doktorzy.pl/nadwrazliwi.htm, dostęp 1.07.2015
Dąbrowski Kazimierz 1958, Nerwowość dzieci i młodzieży, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Dąbrowski Kazimierz 1975, Trud istnienia, Wiedza i Życie, Warszawa.
Dąbrowski Kazimierz 1975, Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.
Dąbrowski Kazimierz 1979, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Dostojewski Fiodor 2016, Idiota, tłum. Helena Grotowska, Wydawnictwo MG, Warszawa.
Foucault Michel 2000, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gaulejac Victor de 1996, Les Sources de la honte, Desclée de Brouwer, Paris.
Gielen Gerrit 2010, Stań się aniołem, którym jesteś! Powiedz: Tak chcę żyć!, http://takchcezyc.pl/kto-czyta-nie-bladzi/rozwoj-osobisty-stan-sie-aniolem..., dostęp 5.07.2015.
Gleba Elżbieta 2010, Dezintegracja psychiczna – wybrane ujęcia, Current Problems of Psychiatry, vol. 11 (4), s. 389–393.
Green John 2013, Gwiazd naszych wina, tłum. M. Białoń-Chalecka, Bukowy Las, Wrocław.
Green John 2013, Papierowe miasta, tłum. R. Biniek, Bukowy Las, Wrocław.
Green John 2013, Szukając Alaski, tłum. A. Sak, Bukowy Las, Wrocław.
Green John 2014, 19 razy Katherine, tłum. M. Białoń-Chalecka, Bukowy Las, Wrocław.
Horney Karen 1981, Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, PWN,Warszawa.
Jung Carl Gustaw 1955, Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie, Rascher & Cie. AG, Zürich.
Kabzińska Iwona 2005, O codziennym niedostatku ciszy i nadobfitości hałasu, Literatura Ludowa, nr 2, s. 3–14.
Kabzińska Iwona 2009, Jak pogodzić wodę z ogniem? Miłośnicy ciszy contra wielbiciele hałasu, Zabawy i Zabawki, nr 104, s. 75–99.
Kabzińska Iwona 2012, Nadwrażliwi – marginalizowana mniejszość kulturowa, [w:]. R. Hołda, T. Paleczny, (red.), Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 121–139.
Kabzińska Iwona 2013, Czy upokarzanie jest „wszechobecne”?, Etnografia Polska, t. 57, z. 1–2, s. 191–214.
Kabzińska Iwona 2017, „Nienawidzę tej szkoły!” O odrzuceniu, niezrozumieniu i o tym, jak wiele zależy od człowieka, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, vol. 1, nr 4, s. 158–170, http://www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=887563&dz=s6, dostęp 14.08.2017.
Kossobudzka Margit 2015, ADHD. Wychowywać czy leczyć?, Gazeta Wyborcza, 23.09.2015, s. 4–5.
Limont Wiesława 2014, „Inny świat? Czy nieznany ich własny?” Potencjał rozwojowy, wzmożona pobudliwość psychiczna a zdolności, Psychologia Wychowawcza, nr 5, s. 9–27.
Łukaszewicz Urszula 2004, Nadwrażliwość? Nie daj jej sobą rządzić, http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/nadwrazliwosc-nie-daj-jej...; źródło: Claudia, 9.06.2004, dostęp 3.07.2015.
Majka-Rostek Dorota 2003, Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Mayer Emeran 2017, Twój drugi mózg. Komunikacja umysł – jelita, tłum. D. Rossowski, Wydawnictwo Feeria Science, Łódź.
Medeksza Łukasz 2007, Skłotersi to nowa mniejszość kulturowa; http://kulturaonline.pl/sklotersi,to,nowa,mniejszosc,kulturowa..., dostęp 4.07.2015.
Ojciec Święty Franciszek 2014, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium. O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, tłum. K. Stopa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
Poza stadem... 2015, Poza stadem. Z Joanną Węgrzynowską ze stowarzyszenia Bliżej Dziecka rozmawia Aleksandra Szyłło, Wysokie Obcasy (dodatek do Gazety Wyborczej), 18.07.2015, s. 20–23.
Perzanowski Andrzej 2009, Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Raport metodologiczny... 2015, Raport metodologiczny – Badania „Bezpieczeństwo w szkole, klimat szkoły, klimat klasy”, brak red., Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Rydlewski Michał 2013, Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem „Kultura upokarzania”), Etnografia Polska, t. 57, z. 1–2, s. 171–190.
Sand Ilse 2016, Wrażliwość: dar czy przekleństwo?, tłum. A. Świerk, E.M. Bilińska, Laurum, Warszawa.
Stankiewicz-Podhorecka Temida 2017, Zamiast Myszkina Nastazja, Nasz Dziennik (dodatek Nasz magazyn), 25–26.02.2017, s. 12.
Szahaj Andrzej 2012, Kultura upokarzania, Odra, nr 2, s. 40–43.
Tyrała Radosław 2013, Konwersja na niewiarę w polskiej rzeczywistości. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, Przegląd Religioznawczy, nr 4, s. 175–189.
Walkowska Agnieszka 2008, Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi, http://www.psychotekst.pl/artykulu.php?nr=216; 10.12.2008, dostęp 2.07.2015.
Zeff Ted 2004, The Highly Sensitive Person’s survival guide, New Harbinger Publications, Oakland.
Zeff Ted 2008, Być nadwrażliwym i przetrwać, tłum. E. Abłamowicz, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
Żądło Leszek, b.d., Kłopoty nadwrażliwych, cz. 2, http://www.ezosfera.pl/leszek/artykul/679, dostęp 5.07.2015.