Helena Giebień, Larysa Leszczenko (red.), Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 346, ilustracje.
PDF

Słowa kluczowe

Białoruś
wielowektorowość

Jak cytować

Kabzińska, I. (2021). Helena Giebień, Larysa Leszczenko (red.), Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 346, ilustracje. Etnografia Polska, 65(1-2), 181–183. https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2870

Abstrakt

Recenzja książki pod redakcją Heleny Giebień, Larysa Leszczenko, Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 346.

https://doi.org/10.23858/EP65.2021.2870
PDF

Bibliografia

--
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Etnografia Polska