O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA
PDF

Słowa kluczowe

cisza
hałas
doświadczenie
opzycja
sposób opisu
aspekt kulturowy

Jak cytować

Kabzińska, I. (2018). O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA. Etnografia Polska, 62(1-2), 5–23. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/ep/article/view/128

Abstrakt

Silence and noise are typically perceived as opposing phenomena. In today’s world noise seems omnipresent, and is described as ‘the plague of our times’. Terms as ‘noise hell’, ‘noise dictatorship’ and ‘times of noise’ are used to describe the current state. It becomes evermore difficult to find silence. Many authors, a.o. these cited by the Author of this article: like Erling Kagge, Robert Sarah, Nicolas Diat and Siergiej J. Rumjancew speak of the quest to find silence, its meaning, influence on health and personal relationships, and dangers associated with life in a world dominated by ever-present, unsilenced noise. Moreover, this article presents findings of Polish (Wrocław) scholars regarding the phenomenon of silence, its understanding and experience. The Author presents data from preliminary research about silence and noise which she has conducted among the inhabitants of the Warsaw district of Mokotów (specifically its part called Garden-City Sadyba and the neighbouring block of flats Bernadyńska). The aim is to provide answers about the meaning of these phenomena for the inhabitants of this area, the influence on their everyday life, neighbour relations, attitudes towards their place of settlement. Another focus of research is to illustrate the changes in this soundscape, pointing to their sources and consequences. Part of the text is devoted to the ‘demise of silence’ in areas where large construction projects (like airport or hydroelectric power plant) are realised. As such it is difficult to determine how to reconcile the needs of a growing city with the demands of advocates of silence, how to resolve conflicts among people who love silence and these who find it dull and futile.

PDF

Bibliografia

Bartnikowska Urszula 2010, Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych z uszkodzeniem słuchu, Niepełnosprawność, nr 4, s. 27–41.
Borkowski Kazimierz M. 2007, Nieobecna wszechobecna cisza wszechświata, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 40–42
Czarny Janusz 2007, Cicho-sza, niczego nie ma..., Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 22–23
Dal’ Vladimir Ivanovič 1863, Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo âzyka, t. 1–4, Obščestvo Lȗbitelej Rossijskoj Slovesnosti, Moskva
Dunaj Magdalena 2017, Antropologia głuchoty. Świat – głuchy jako kategoria analityczna, [w:] J. Jasionowska, K. Kaniowska (red.), Colloquia Anthropologica II, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 229–245
Durylin Sergej Ivanovič 1991, V svoem uglu. Iz staryh tetradej, Moskovskij Rabočij, Moskva
Feld Steven, Basso Keith H. (red.), 1996, Senses of place, Santa Fé, School for Advanced Research
Gorczyca Piotr Wacław 2004, Choroby psychiczne w obszarach społecznych miast, [w:] I. Bukowska-Floreńska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 8: Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 323–339
Hastrup Kirsten 2014, The poetics of place: The timeless topography of Thule, [w:] M. Buchowski, A. Bentkowski (red.), Colloquia Anthropologica, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 19–37
Horoszkiewicz Irena Flores 2011, Miasto-ogród Sadyba, [w:] A. Kuczyńska (red.), W Warszawie i nie tylko... Migawki z antropologii miasta, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa, s. 61–69
Informacje 2018, Ruszył sezon letni nad jeziorkiem, Nasze miasto. Mokotów, co słychać?, 21.06.2018, s. 1
Jałowiczor Jakub 2017, Od ścierniska do lotniska, Gość Niedzielny, nr 40, 08.10.2017, s. 34–36
Jastrzębski Bartosz 2007, Cisza współczesnej codzienności, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 27–29
Jędrzejowska Izabela 2007, Definicja a znaczenie – czyli jak usłyszeć i zrozumieć ciszę, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 24–26
Kabzińska Iwona 2005, O codziennym niedostatku ciszy i nadobfitości hałasu, Literatura Ludowa, nr 2, s. 3–14.
Kabzińska Iwona 2007, Sąsiedztwo ciszy i hałasu, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 117–124
Kabzińska Iwona 2009, Jak pogodzić wodę z ogniem? Miłośnicy ciszy kontra wielbiciele hałasu, Zabawy i Zabawki, nr 1–4, s. 75–99
Kabzińska Iwona 2012, Nadwrażliwi – marginalizowana mniejszość kulturowa, [w:] R. Hołda, T. Paleczny (red.), Ciekawość świata, ludzi, kultur... Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 121–139
Kabzińska Iwona 2017, Nadwrażliwi – kulturowi „odmieńcy”, Etnografia Polska, t. 61, z. 1–2, s. 83–103
Kagge Erling 2017, Cisza, tłum. I. Zimnicka, Muza, Warszawa
Konsultacje 2018, Konsultacje na Mokotowie, Nasze miasto, Mokotów, co słychać?, 21.06.2018, s. 4
Kowalski Piotr 2004, Modlitwa i milczenie. Wprowadzenie do antropologii ciszy, Literatura Ludowa, nr 4–5, s. 3–17
Kudlińska Halina 2007, Cisza jest kulturą, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 30–34
Merleau-Ponty Maurice 2001, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migański,Aletheia, Warszawa
Michoń Łukasz 2007, „Między ciszą i dźwiękiem, na moście linowym kołysanym przez wiatr...”, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 160–166
Michoń Łukasz, Pawlak Marek 2007, W poszukiwaniu ciszy. Etnograficzna podróż po Wrocławiu, Tematy z Szewskiej, nr 1, s. 11–21
M. I. 2017, Czerniakowska-bis – początek budowy w połowie roku, M6 (dwumiesięcznik wydawany przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyka”), nr 2 (108), s. 9
Nieszczerzewska Małgorzata 2010, Stymulacja autentyczna i inscenizowana. Dwa rodzaje sensorycznej intensywności miejskiego życia, [w:] A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska (red.), Spektakle zmysłów, IFIS PAN, Warszawa, s. 261–277
Olearczyk Teresa 2010, Pedagogia ciszy, Wydawnictwo WAM, Kraków
Olearczyk Teresa 2016, Cisza w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków
Olearczyk Teresa (red.) 2015, Cisza w teorii i praktyce. Obraz interdyscyplinarny, Wydawnictwo AFM, Kraków
Rasputin Walentin 1979, Pożegnanie z Matiorą, tłum. J. Litwiniuk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Rumâncev Sergej Ûrevič 2003, Kniga tišiny. Zvukovoj obraz goroda, Gosudarstvennoj Institut Iskusstvoznaniâ, Sankt Peterburg
Sacks Oliver 1998, Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy, tłum. A. Małaczyński, Zysk i S-ka, Poznań
Sarah Robert, Diat Nicolas 2017, Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa
Simmel Georg 2006, Socjologia zmysłów, [w:] G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, tłum.M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 184–203
Ûnisov M. [brak imienia] 2003, „I šum istorii, i tišina nebes...” (O Sergee Rumânceve i ego nezaveršenoj knige), [w:] S.Û. Rumâncev, Kniga tišiny. Zvukovoj obraz goroda, Gosudarstvennoj Institut Iskusstvoznaniâ, Sankt Peterburg, s. 3–9
Wieczorkiewicz Anna, Kostaszuk-Romanowska Monika (red.), 2010, Spektakle zmysłów, IFIS PAN, Warszawa
Woolf Virginia 1997, Pani Dalloway, tłum. K. Tarnowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Zeff Ted 2008, Być nadwrażliwym i przetrwać, tłum. E. Abłamowicz, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa
Abramowicz Daria, 12.08.2016, O zbawiennym wpływie ciszy na zdrowie fizyczne i psychiczne, http://parkpsychologii.pl/o-zbawiennym-wplywie-ciszy-na-zdrowie, dostęp 12.10.2017
Cage John 1961, Silence: lectures and writings, Wellesley College Library, Internet Archive; https://archive.org/stream/silencelecturesw1961cage/silencelecturesw1961cage_djvu.txt4’33; https://www.youtube.com.watch?v=JTEFKFiXSx4, dostęp 05.08.2017
„Cisza”, Erling Kagge – ciszę można znaleźć wszędzie, 17.05.2017, https://obsesyjna.com/cisza-erling-kagge-recenzja/, dostęp 05.08.2017
Jedynak Agnieszka, 26.05.2017, Alternatywa dla zgiełku – „Cisza” Erlinga Kagge (recenzja), http://www.kulturatka.pl/2017/05/26/alternatywa-dla-zgielku-i-auto..., dostęp 05.08.2017
Kalus Agnieszka, 23.06.2017, Cisza, Erling Kagge, http://www.czytambolubie.com/cisza-erling-kagge/, dostęp 05.08.2017
Kurek Magdalena, 08.07.2017, Niedefiniowalna – rozważania o ciszy – Erling Kagge – „Cisza” [recenzja], http://www.gloskultury.pl/niedefiniowalna-rozwazania-o-ciszy-erling..., dostęp 08.08.2017
Lego ergo sum – blog o książkach, maj 2017, Cisza. Erling Kagge, http://www.recenzjeksiazek.pl/2017/05/cisza-erling-kagge-22.html, dostęp 05.08.2017
Magdziarek Natalia, 28.05.2017, Cisza. Erling Kagge, Muza 2017, http://opetaniczytaniem.pl/recenzje/cisza-erling-kagge-muza-2017.html, dostęp 05.08. 2017
Mazur Magda, 15.06.2017, Cisza. Opowieść o tym, dlaczego straciliśmy umiejętność przebywania w ciszy i jak ją odzyskać – Erling Kagge, http://moznaprzeczytac.pl/cisza-opowiesc-o-tym-jak-stracilis..., dostęp 05.08.2017
Miasto-ogród Sadyba, http://www.miasto-ogród.sadyba.waw.pl, dostęp17.03.2017
Miasto-ogród Sadyba, http://www.sadyba24.pl, dostęp 17.03.2017
Nely, 30.05.2017, Erling Kagge – Cisza, http://czekolada-i-truskawki.blogspot.com/2017/05/erling-kagge-cis..., dostęp 05.08.2017
Obronić osiedle Bernardyńska, 31.12.2011–26.12.2014; http://bernardynska.blogspot.com/, dostęp 17.03. 2017
Osiedle Sadyba, http://www.mokotow.waw.pl/strona-178-osiedle_sadyba,htpml, dostęp 17.03.2017
Osowski Jarosław, 18.06.2018, Centralny Port Komunikacyjny. Są wyniki referendum w Baranowie, http://warszawa.wyborcza.pl/7,54420..., centraln..., dostęp 27.06.2018
Spokój ponad wszystko. Urzędnicy popierają mieszkańców w walce o przyszłość pól nad Jeziorkiem Czerniakowskim, 25.05.2016, http://sadyba24.pl/wiadomosci/item/1167–spokoj-ponad-wszystko-u..., dostęp 17.03.2017
W programie „Przed hejnałem”: cisza na wagę złota, http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/w-programie-przed-hejnalem..., (dostęp 12.10.2017)
Wejkszner Jakub, Zbyt sympatyczne, eteryczne oczywistości (Erling Kagge, Cisza – recenzja), http://www.wywrota.pl/ksiazki/44885-zbyt-sympatyczne-eteryczne..., dostęp 05.08.2017
Węzeł „Czerniakowska bis”, http://maps.google.com/maps?q=warsaw&..., dostęp 17.03.2017
Wychowanie lubi ciszę. Z prof. Teresą Olearczyk, pedagogiem, wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, rozmawia Grażyna Starzak, 06.10.2015, http://www.opoka.org.pl/biblioteka?I/ID/db201509_wychowanie.html, dostęp 12.10.2017