Tom 62 Nr 1-2 (2018)

Artykuły

Iwona Kabzińska
5-23
O CISZY I HAŁASIE, ICH DOŚWIADCZANIU, DEFINIOWANIU I SPOSOBACH OPISYWANIA
PDF
Tarzycjusz Buliński
25-40
SZKOŁA JAKO SPOSÓB BUDOWANIA WSPÓLNOTY (INDIANIE E’ÑEPÁ, AMAZONIA WENEZUELSKA)
PDF
Katarzyna Mirgos
41-59
FROM THE BASQUE FAMILY TO BASQUE FAMILIES. SELECTED ASPECTS OF RESEARCH INTO BASQUE FAMILY LIFE
PDF
Karolina Czopek
61-83
ROBIENIE JAKO KATEGORIA ORGANIZUJĄCA CODZIENNOŚĆ CZŁONKIŃ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I KLUBU SINGLA W SOKÓŁCE
PDF
Ewa Kocój
85-105
POWROTY DO TEMATÓW PASTERSKICH. ZWYCZAJE I WIERZENIA ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU PASTERSKIEGO NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM W XXI WIEKU
PDF
Paweł Ładykowski
107-129
Z KIM POLACY GRANICZĄ OD ZACHODU? KLASA I KULTURA A NIEMIECKIE WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE TRZYDZIEŚCI LAT PO TRANSFORMACJI
PDF
Agata Bachórz
131-145
“IT’S JUST A CONSTANT EXCHANGE OF CONTAINERS”: DISTRIBUTION OF HOME-MADE FOOD AS AN ELEMENT OF POLISH FAMILY LIFESTYLES
PDF
Monika Milewska
147-162
MANGO MAO – NIEZWYKŁA RELIKWIA KOMUNISTYCZNYCH CHIN
PDF
Anna CHOWANIEC-RYLKE
163-82
POSIŁEK CO DWIE GODZINY, CZYLI O RELACJACH RODZINNYCH, „ZARZĄDZANIU” DIETĄ I DEFINICJACH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PRZYPADKU RZADKIEJ CHOROBY METABOLICZNEJ
PDF
Dominika Czarnecka
183-198
„A W NIEDZIELĘ SZŁO SIĘ OGLĄDAĆ LUDZI”. POKAZY ETNOGRAFICZNE WE WROCŁAWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM 1876–1930
PDF
Dagnosław Demski
199-219
„SPOGLĄDAJĄC WSTECZ…” WYSTAWA „SZCZEPÓW” Z DOLINY NILU W POZNANIU, 1914
PDF
Kamila BARANIECKA-OLSZEWSKA
221-231
ROLA CIAŁA W TRANSMISJI WIEDZY O PRZESZŁOŚCI. ŹRÓDŁA POZADYSKURSYWNE W BADANIACH ANTROPOLOGICZNYCH NAD REKONSTRUKCJĄ HISTORYCZNĄ
PDF
Mieczysław Jagłowski
233-254
SZKIC O ZWIĄZKACH PORTUGALSKIEJ ETNOLOGII I ANTROPOLOGII Z POLITYKĄ
PDF
Oleksandr KOLOMIYCHUK
255-272
OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA BOJKÓW W PRACACH POLSKICH ETNOGRAFÓW POCZĄTKU XIX – LAT 30. XX WIEKU (HISTORIOGRAFIA PROBLEMU)
PDF