Reko-rekonesans: praktyka autentyczności. Antropologiczne studium odtwórstwa historycznego II wojny światowej w Polsce, Baraniecka-Olszewska, Kamila, Marek Derewiecki, Kęty 2018 : [recenzja]