Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym
PDF

Słowa kluczowe

lokalność
nacjonalizm
Galicja

Jak cytować

Lipiński, W. . (2020). Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.014

Abstrakt

Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 362.

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.014
PDF

Bibliografia

-
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.