Versuch einer Dreidimensionen (3D) Rekonstruktion den Burgwall auf der Insel Ostrówek in Opole

  • Bogusław Gediga Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
  • Małgorzata Markiewicz Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Keywords: Opole in Schlesien, frühmittelalterlicher Burg, Wallkonstruktionen, Rekonstruktion in 3D, Opole, Silesia (Poland), early medieval stronghold, structures of ramparts, three-dimensional reconstruction (3D)

Abstract

Während der archäologischen Ausgrabungsarbeiten auf dem Gelände der frühmittelalterlichen Burg auf der Insel Ostrówek in Opole wurden in den Jahren 1958-1969 relativ gut erhaltene Holzkonstruktionen die man als Überreste des Holz-Erdwalls der Burg interpretieren kann. Die Dreidimension Rekonstruktion (3D) der Wallkonstruktionen ist ein Ergebnis der Analyse und Interpretation der bisherigen Quellen über die Wallkonstruktion der frühmittelalterlichen Burg in Opole, welche entstanden während der archäologischen Ausgrabungen und Entdeckungen der Konstruktionen, wie auch der bisherigen Literatur über die Wallkonstruktionen der Burg in Opole. Die Rekonstruktion wurde nach den Regeln der Londoner Charta für die Computergestützte Visualisierung von kulturellem Erbe realisiert

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bentkowska-Kafel A. 2008. Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej. In: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds.), Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Wrocław, 44-45
Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu. Wrocław
Gediga B. 1973. Konstrukcje obronne wczesnośredniowiecznego grodu-miasta na Ostrówku w Opolu. „Archeologia Polski” 18 (2), 491-537
Gediga B., Kolenda J., Nowaczyk W. 1998. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu w 1997 roku. „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” 40, 387-393
Gediga B., Kolenda J., Nowaczyk W. 2000. Badania ratownicze na terenie grodu na Ostrówku w Opolu. In: E. Tomczak (ed.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku. Katowice, 145-156
Hołubowicz W. 1962. Rozmieszczenie budynków, ulic i podwórzy w Opolu Ostrówku w X –XIII w. „Światowit” 24, 515-554
Koczka (Kočka) W. 1952. Charakter osady odkrytej w Opolu. „Z otchłani wieków” 21 (2), 55-59
Published
2016-12-30
How to Cite
Gediga, B., & Markiewicz, M. (2016). Versuch einer Dreidimensionen (3D) Rekonstruktion den Burgwall auf der Insel Ostrówek in Opole . Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 39-47. Retrieved from https://journals.iaepan.pl/fah/article/view/2062